Politica de Confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LIBERTY TECHNOLOGY PARK SA

Prezentul document reprezinta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si descrie categoriile de date pe care Liberty Technology Park SA le prelucrează, modalitatea și scopurile în care acestea se colectează, în ce situații se transferă date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

Politica Liberty Technology Park SA privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în exercitarea activității sale.

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LIBERTY TECHNOLOGY PARK SA este o persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 21, Jud Cluj, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J12/46/1991 CUI RO201853, avand ca obiect principal de activitate Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, este operatorul datelor cu caracter personal.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Date cu caracter personal ale salariatilor, cu care Operatorul are raporturi de dreptul muncii in baza unui contract individual de munca, care includ numele si prenumele, adresa de domiciliu, Codul numeric personal, data si locul nasterii, cetatenia, date continute de documentele de identitate (carte de identitate, pasaport dupa caz) pregatirea profesionala, dupa caz, adresa de comunicare, numarul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail, date bancare, respectiv numar de cont curent

Date cu caracter personal ale clientilor Operatorului, persoane fizice cu care Operatorul are relatii contractuale de la care se pot prelucra numele si prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, numarul de inmatriculare al autovehicului personal;

Date cu caracter personal ale reprezentantilor, colaboratorilor sau salariatilor persoane fizice ai clientilor Operatorului, cu care Operatorul are relatii contractuale de la care se pot prelucra numele si prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

Date cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza spatiile in care Operatorul isi desfasoare activitatea, respectiv sediul acesteia, constand in posibilitatea captarii imaginii foto sau video a vizitatorilor, prin utilizarea de aparatura foto-video;

Date cu caracter personal ale persoanelor fizice care inchirieaza terenul de sport, zona de grill sau spatiile de conferinte prin prelucarea numelui si prenumelui, adresei de e-mail, numarului de telefon, contul banca;

Date cu caracter personal constand in imagini faciale ale participantilor la conferinte sau la alte evenimente organizate de Operator;

Date cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza pagina de web a Operatorului – : adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului;

Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către persoana vizata, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;

Informații colectate din surse publice;

Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării persoanei vizate dacă se dovedesc relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul legitim al operatorului;
Imagini faciale (fotografii) ale persoanelor care viziteaza sediul Operatorului in timpul desfasurarii de evenimente in scopul promovarii imaginii Operatorului,iar în situații limitate, în care pentru desfășurarea activității noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal astfel cum sunt ele regăsite în cadrul art. 9 al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (”GDPR”) nr. 679 din 27.04.2016, respectiv codul numeric personal, imaginile persoanei fizice, date privind calitatea de membru al unei asociații profesionale sau comerciale sau unui sindicat, date de sănătate cu caracter personal, date cu privire la opinii politice și date privind cazierul judiciar, prelucrarea se va face doar:

pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate sau pe baza dovezii juste a consimțământului persoanei vizate furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date;

în baza unei obligații legală de prelucrare a acestor categorii de date;

iii. în baza unei obligații care apără un drept legitim;

Politica Cookies si Adrese IP

Adrese IP. Site-urile colecționează adrese IP (Internet Protocol). O adresă IP este un număr, asignat calculatorului dvs. de către furnizorul dvs de internet, ce vă permite accesarea internetului. O adresă IP poate fi o dată personală. O adresa IP este identificatorul unic al unui dispozitiv aflat in retea si este folosita pentru a stabili un canal de comunicare intre mai multe calculatoare sau dispozitive aflate ori in aceeasi retea ori pe internet.

Cookies. Liberty Technology Park SA utilizează tehnologia de stocare automată a datelor cu caracter tehnic („Cookies”) pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul Liberty Technology Park Cluj etc, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagină de web. „Cookies” ajuta in scopul adaptării conținutul website-ului în funcție de nevoile fiecarui utilizator. Un cookie este un mic fișier text, păstrat pe calculatorul, tableta sau telefonul persoanei vizate. Când aceasta deschide un site web, ce ajută site-ul să recunoască, preferințele persoanei vizate. Unele cookie-uri sunt șterse atunci când browser-ul se inchide. Acestea se numesc session cookies. Altele rămân pe device-ul persoanei vizate până expiră sau până sunt șterse din cache-ul acestei persoane. Acestea se numesc “persistent cookies”, care permit reținerea de informații despre vizitatori recurenți.

Cookie-urile pe care Liberty technology Park SA le foloseste permite recunoașterea și numărarea vizitatorilor prezenți, și vizualizarea locatiei de pe site unde navigheaza vizitatorii. Astfel, se poate îmbunătăți funcționarea site-urilor, de exemplu prin organizarea lor astfel încât utilizatorii găsesc ușor ceea ce caută. Cookie-urile permit de asemenea personalizarea conținutului vizualizat de vizitator, în funcție de preferințele indicate de acesta.

Adresa e-mail. Folosim adresele de email pentru comunicarile cu rezidetii, furnizori, parteneri. In scop de informare, marketing si buna fuctionare a parcului.

MODALITATEA ÎN CARE COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Colectarea datelor cu caracter personal de catre Liberty Technology Park SA în anumite împrejurări, inclusiv:

În momentul în care persoana vizata sau entitatea cu care are raporturi persoana vizata se angajează în relații de natură contractuală cu Operatorul;

În momentul în care persoana vizata furnizeaza voluntar, din orice motiv, datele sale cu caracter personal Operatorului sau entitatea cu care are raporturi persoana vizata furnizeaza voluntar datele acestei persoane vizate;

În momentul în care persoana vizata navigeaza, solicitata informații sau interacționeaza pe website-ul apartinand Operatorului;

În momentul în care persoana vizata participa la un eveniment organizat de către Operator care presupune oferirea din partea persoanei vizate a datelor cu caracter personal;
In momentul in care persoana vizata care are calitatea de fost salariat solicita informatii despre raportul de munca avut intre parti sau solicita adeverinte.

În anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire de la o sursă terță. Spre exemplu, se pot colecta date cu caracter personal de la entitatea cu care persoana vizata are raporturi contractuale, ale entitati cu care persoana vizata are legatura, furnizori de informații sau servicii sau din arhive publice sau parteneri/colaboratori cu care Operatorul are stabilite relații de natură contractuală care presupun, printre altele partajarea bazelor de date apartinand acestora.

TEMEIURI JURIDICE ÎN BAZA CĂRORA SE PRELUCRAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizata este parte sau entitatea cu care persoana vizata are raporturi juridice este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu persoana vizata sau entitatea cu care persoana vizata are raporturi juridice;

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul persoanei vizate prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele persoanei vizate speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul persoanei vizate.

RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Persoana vizata poate alege să isi retraga consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

În orice moment, persoana vizata are dreptul de a isi retrage consimțământul. Retragerea consimțământului persoanei vizate nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului pentru orice prelucrare asupra căreia s-a consimțit în prealabil, persoana vizata este rugata să comunice un e-mail la adresa c.macavei@libertytechpark.ro, să contacteze Liberty Technology Park SA la 0264435362_sau să ne comunice o scrisoare explicită la adresa Cluj-Napoca, str Garii, nr 21, ju Cluj. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care se retrage consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea datelor persoanei vizate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom proceda la prelucrarea respectivă și vă vom informa în acest sens.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale copiilor minori aflati in intretinerea salariatilor in scopul stabilirii unor scutiri fiscale raportate la taxele si impozitele aplicabile salariatilor, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.

Datele pe care Operatul le prelucreaza in acest sens sunt nume, prenume , CNP, conform art. 77 a Codului Fiscal Legea 227/2015 pentru a beneficia de scutiri fiscale.

 SCOPURILE ÎN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor), obligații de verificare a conformității sau de înregistrare care ar putea include verificări automate ale datelor de contact sau alte informații pe care persoana vizata le furnizeaza cu privire la identitate;
Scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică exclusiv în interesul operatorului sau împuterniciților săi, organizarea de cursuri, seminarii, alte
Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către persoana vizata;

Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul Liberty Technology Park, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;

În scopuri de asigurare;

În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;

În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care persoana vizata a acordat consimțământul, prelucrarea datele cu caracter personal se va putea efectua și în următoarele scopuri:

Comunicarea cu persoana vizata prin canalele pe care aceasta le-a aprobat pentru ținerea la curent în ceea ce privește evenimente/informații cu privire la serviciile, produsele precum și evenimentele și proiectele Liberty Technology park SA;

Sondaje în rândul clienților/partenerilor/colaboratorilor, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing/informare cu privire la evenimente, Liberty pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce persoana vizata a selectat această opțiune de a participa și se va oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu se doreste primirea de comunicări legate de marketing/informare cu privire la evenimentele Liberty.

Nu se vor folosi datele cu caracter personal ale persoanei vizate în luarea unor decizii automate care să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal obținute de la persoanele vizate se pot partaja în următoarele împrejurări:

Se pot comunica datele de contact cu titlu confidențial către terți în scopul obținerii unui feedback din partea persoanei vizate cu privire la prestarea serviciilor de către societate, pentru a ne ajuta la măsurarea performanței noastre și îmbunătățirea și promovarea serviciilor noastre;

De asemenea, putem folosi date cu caracter personal agreate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului pentru a ne ajuta la dezvoltarea website-ului și serviciilor noastre;

De asemenea, se pot partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite: Starnet Cosulting SRL, Nagyi &Partners SRL, TH Junior SRL, Marginea Mihaela PFA, Florin Oarga Invest, Fisc Consuting SRL, Ribeit SRL, Vitrina Felix Media SA, Medicover SRL, auditori- în principal prestatori de servicii, pe plan intern sau internațional, centre de servicii comune, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele Liberty Technology Park și doar în conformitate cu instrucțiunile acesteia. Vom păstra controlul asupra datelor cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;

Cu excepția celor de mai sus, divulgarea datele cu caracter personal se va realiza doar când exista o instruire sau acordarea unei permisiuni, când se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care se furnizeaza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariații, sau o persoană cu care aveți relații profesionale), persoana vizata trebuie să se asigure că are dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În special, persoana vizata trebuie să se asigure că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

 

PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

Dosarele fizice se tin in compartimente inchise cu cheie la care au acces un numar limitat de persoane din personalul Operatorului, respectiv 5 persoane, care au fost instruite conform cu privire la respectarea reglementarilor din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Informatia digitala se afla stocata local pe laptopurile si PC-urile utilizate de angajati, fiecare utilizator avand propria parola. Unele informatii digitale se stocheaza pe Google Drive, un serviciu oferit de Google, ce permite utilizatorilor sa stocheaze si sa puna in comun informatiile, astfel incat furnizorii pot primi acces la informatile necesare pentru exercitarea obligatiilor contractuale.

Pe serverul aferent departamentului fianciar sunt stocate toate inregistrarile contabile din anul 2012 pana in prezent, la care au acces doar angajatii departamentului financiar.

Echipamentul Forti Gate de securitate lucreaza pe mai multe nivele de securitate de la 2 la nivelul 7 (model OSI), are mai multe roluri inclusiv cel de criptare a datelor, cand este el implicat, criptarea datelor intotdeauna se realizeaza intre 2 noduri/ehipamente/aplicatii.

Camerele video inregistreaza pe serverele noastre locale, nu exista acces din exterior nici la imaginile live nici la inregistrari. Acces la imaginile live si la inregistrari exista de la casele poarta(limitat) si de la o statie de vizualizare la casa poarta Oasului. Inregistrarile se tin 20 de zile, apoi cea mai veche zi este stearsa automat de o noua zi, inregistrarile sunt pastrate doar pentru ultimele 20 de zile.

12.TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Am putea să transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal – [nume, prenume, adresa de email, numar de telefon,cod numeric personal] dacă se va dovedi necesar în Scopurile Permise, așa cum au fost descrise mai sus, intrucat actionarul majoritar este o societate infiintata in Cipru.

 

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal furnizate suferă modificări, spre exemplu dacă schimbarea prenumele, numele sau adresa de e-mail sau anularea oricarei fel de cerere către noi, sau aflarea de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la persoana vizata, vă rugăm să anunțați Liberty Technology Park SA prin comunicarea unui e-mail la adresa c.macavei@libertytechpark.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor cu caracter personal.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate de Liberty vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când se va retrage consimțământul (în situația în care acesta a fost acordat) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de stocare a datelelor personale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Porivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, persoana vizAta are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre persoana vizata și dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.

Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, se va nforma cui trebuie să trimisa cererea).

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere vom șterge datele personale ale persoanei vizate cât mai repede posibil, dacă 1) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau 2) dacă se retrage consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă sunt obiecții privind prelucrarea (mai puțin dacă acestea sunt necesare pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligații legale). De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge.

Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a le informa despre cererea de ștergere.

Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.

Dreptul la informare. Vă informăm cât mai clar despre drepturile persoanei vizateîn domeniul datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre aceasta sau (dacă e cazul) împărțim cu terți.

Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le dăm în format si vă vom răspunde solicitării într-un termen rezonabil.

Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs personale. Vom da curs cererii dvs dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. În orice caz, datele procesate pentru marketing direct vor fi șterse la cerere.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele sunt necesare pentru executarea unui contract.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

De asemnea aveți și următoarele drepturi:

dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor persoanei vizate cu caracter personal; puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele cu caracter personal; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile în care s-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

Dacă se doreste procedarea în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa c.macavei@libertytechpark.ro. Este posibil să se solicite dovedirea identitatii prin comunicarea unei copii a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a date, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii privind datele cu caracter personal și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

DATE DE CONTACT

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa c.macavei@libertytechpark.ro, să ne contactați la tel. 0264435362 sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Cluj-Napoca, str Garii nr 21,jud Cluj.

Liberty Technology Park SA

Data: 25.05.2018

Contacteaza-ne cu încredere

Echipa Liberty Technology Park Cluj vă stă la dispoziție și vă ajută să găsiți soluții optime în timp util.

logo-footer.png
white-star-liberty.png

Mai mult decât un ecosistem pentru companii din IT&C și R&D, Liberty Technology Park Cluj conține și gama completă de servicii și facilități premium. Cluj-Napoca 400267, Strada Gării nr. 21, Romania.

>Pagina Principala   >Concept   >Servicii   >Liberty Venue Events   >Contact   >Termeni și Condiții   >Politica de confidențialitate

2024 © Liberty Technology Park Cluj. Toate drepturile rezervate.
Website-ul libertytechpark.ro foloseste cookies. Aceste fisiere asigura functionarea corecta a website-ului. Prin continuarea navigarii va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.